ÅRSAVSLUTNING

En årsavslutning som gir deg innsikt og gode råd

Når året er over sørger vi for avslutning og innrapportering av det gamle, slik at du kan ha fokus på det nye. Årsavslutningen gir en oversikt over virksomhetens stilling ved årsslutt, og sørger for å oppfylle noen av dine forpliktelser ovenfor myndighetene.

Avstemming og dokumentasjon

Årsoppgjøret må bygge på avstemte og dokumenterte poster. Vi sørger for at dette utføres i henhold til gjeldende regelverk.

Skattemelding med tilleggsskjemaer

Skattemeldingen med tilleggsskjemaer gir grunnlaget for den skattemessige behandlingen av selskapet.

Skatteberegning og disponering

I årsoppgjøret beregnes selskapets skatt, og øvrig disponering av selskapets resultat, herunder utbytteberegning.

Årsregnskap

Selskapets årsregnskap er en offentlig tilgjengelig presentasjon av selskapets regnskapsmessige utvikling og stilling.

Protokoller

Selskapets årsregnskap fastsettes av generalforsamlingen. Vi kan  utarbeide nødvendige protokoller som en en del av årsoppgjøret.

Rådgivning

Rådgivning er en viktig del av årsoppgjøret. Innsikt i tallene gir gode forutsetninger for å lære av historien og planlegge for fremtiden.

La oss utvikle din virksomhet sammen

Kontakt oss

© 2019 Sigma Regnskap AS

Foretaksregisteret 979 558 929 MVA