Årsavslutning
GIR innsikt og gode råd

Årsavslutning:
Kort fortalt

AVSTEMMING OG DOKUMENTASJON
Årsoppgjøret må bygge på avstemte og dokumenterte poster. Vi sørger for at dette utføres i henhold til gjeldende regelverk.

ÅRSREGNSKAP
Selskapets årsregnskap er en offentlig tilgjengelig presentasjon av selskapets regnskapsmessige utvikling og stilling.

SKATTEMELDING MED TILLEGGSSKJEMAER
Skattemeldingen med tilleggsskjemaer gir grunnlaget for den skattemessige behandlingen av selskapet.

PROTOKOLLER
Selskapets årsregnskap fastsettes av generalforsamlingen. Vi kan  utarbeide nødvendige protokoller som en en del av årsoppgjøret.

SKATTEBEREGNING OG DISPONERING
I årsoppgjøret beregnes selskapets skatt, og øvrig disponering av selskapets resultat, herunder utbytteberegning.

RÅDGIVNING
Rådgivning er en viktig del av årsoppgjøret. Innsikt i tallene gir gode forutsetninger for å lære av historien og planlegge for fremtiden.

Når året er over sørger vi for avslutning og innrapportering av det gamle, slik at du kan ha fokus på det nye.

Årsavslutningen gir en oversikt over virksomhetens stilling ved årsslutt, og sørger for å oppfylle noen av dine forpliktelser ovenfor myndighetene.

Din mest nøytrale og betrodde rådgiver

I de ulike fasene et selskap går igjennom oppstår ulike behov for rådgivning og bistand. Vi hjelper deg med vår kunnskap og erfaring og ønsker å bli sett på som din mest nøytrale og betrodde rådgiver. 

Kontakt oss

Kontakt oss
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Personvernregler og Vilkår for bruk gjelder.