Årsoppgjør

Når året er over sørger vi for avslutning og innrapportering av det gamle, slik at du kan ha fokus på det nye. Årsoppgjøret gir en oversikt over virksomhetens stilling ved årsslutt, og sørger for å oppfylle noen av dine forpliktelser ovenfor myndighetene.

Vi bistår gjerne med

Avstemming og dokumentasjon.
Skattemelding med tilleggsskjemaer.
Årsregnskap.
Skatteberegning.
Disponering.
Utbytteberegning.
Rådgivning.