LØNN OG PERSONAL

Gode lønnsrutiner
gir fornøyde ansatte

Riktig lønn til rett tid er en selvfølge. Vi sørger også for innsending av a-melding og beregning av feriepenger, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. I tillegg får du blant annet effektiv utbetaling av lønn og trekk og passordbeskyttede lønnsslipper sendt direkte til de ansatte på e-post. Slik slipper du mange av de administrative rutinene som tradisjonelt  må utføres ved lønnsutbetaling.

Lønnsberegning

Vi sørger for lønnsberegning, innsending av a-melding og beregning av feriepenger, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. 

Timer / Reise / Utlegg

Timer, reise og utlegg kan registreres i egen app og godkjennes enkelt. Ved å la ansatte registrere dette selv, vil du kunne spare mye tid på kontorarbeid.

Sykdom og fravær

Oppfølging av sykdom og fravær er en viktig del av personalarbeidet. Arbeidsgiverperiode, inntekts-opplysninger og refusjonskrav må håndteres på en riktig og god måte.

Arbeidskontrakter

Gode arbeidskontrakter er viktig for et ryddig arbeidsforhold. Det skaper trygge og forutsigbare rammer for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Personalforsikringer

Det stilles visse lovkrav til selskapets forsikringer for ansatte. Vi bistår gjerne med etablering og oppfølging av selskapets personalforsikringer.

HMS-kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og alle renholdere skal ha gyldig HMS-kort. Vi hjelper deg med bestilling og fornyelse.

La oss utvikle din virksomhet sammen

Kontakt oss

© 2019 Sigma Regnskap AS

Foretaksregisteret 979 558 929 MVA