Lønn

Riktig lønn til rett tid er en selvfølge. Vi sørger også for innsending av a-melding og beregning av feriepenger, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. I tillegg får du blant annet effektiv utbetaling av lønn og trekk og passordbeskyttede lønnsslipper sendt direkte til de ansatte på e-post. Slik slipper du mange av de administrative rutinene som tradisjonelt  må utføres ved lønnsutbetaling.

Time / Reise / Utlegg

Timer, reiser og utlegg kan registreres i egen app. Dette godkjennes enkelt i Min Side og kan brukes til fakturering, lønn og generell oppfølging av ansatte. Ved å la ansatte registrere timer, reiser og utlegg selv, vil du kunne spare mye tid på kontorarbeid.

Vi bistår gjerne med

Arbeidskontrakter.
Byggekort/renholdskort.
Administrering av forsikringer.
Inntektsopplysninger ved sykmeldinger.
Oppfølging av sykepengerefusjoner.
Reiseregninger.
Fagsupport på lønnsrelaterte spørsmål.