Stifte AS
Før du starter, kontroller at ønsket navn er ledig hos Brønnøysundregistrene.
Step 1 of 3
Minimum NOK 30 000,-.
F. eks 30 aksjer ved aksjekapital på NOK 30 000,-. Fordeles pr aksjeeier på neste side.